«Жеңіл өнеркәсіп және дизайн» факультеті  

 

 

 

 

Факультет деканы

техника ғылымдарының докторы, профессор 

Жілісбаева Раушан Оразқызы

тел: 8(727)-293-52-95 ішкі (135)

E-mail: r.zhilisbaeva@atu.kz

 

 

 

 

1998 жылы университеттің ұйымдастыру құрылымын оңтайландыру, басқару әсерін жоғарлату, жоғары білікті мамандарды дайындауды жетілдіруге жаңа күш беру мақсатында жеңіл өнеркәсіп және дизайн факультеті (ЖӨжДФ) құрылды.

ЖӨжД факультеті қызметінің стратегиялық бағыты жеңіл өнеркәсібіндегі жоғары білікті, қазіргі еңбек нарығының талаптарына жауап береді, үздіксіз оқуға және өзінің интелектуалды потенциалын көтеруге қабілетті мамандарды тұрақты сапада дайындауды қамтамасыздандыру.

ЖӨжД факультетінің мақсаты бәсекелестік ортаның талаптарына жауап беретін, жаһандану жағдайында Қазақстаннын бәсекелестік артықшылықтарын отандық және халықаралық шеңберінде ғылыми-технологиялық және экономикалық мүмкіндіктерін қолдану қабілетілігі бар білікті мамандарды дайындау.

ЖӨжДФ ППС барлық кәсіби қызметі студенттердің дағдыларын сауатты және бәсеге қабілетті мамандарды қалыптастыруға, күрделі тапсырмаларды кәсіби және тез шешушіге, жағдай мен адамдарды басқаруға, тұрақты өзін-өзі жетілдіруге бағытталған.

Факультет құрамына 5 кафедра кіреді:

 1. Бұйым және тауарлар технологиясы және құрастырылуы
 2. Тоқыма материалдарының технологиясы және жобалануы
 3. Дизайн
 4. Мемлекеттік және шет тілдері
 5. Дене шынықтыру

Тоқыма және тігін салалары адамгершілік қызметтердің қажетті бөлігіне жатады, онсыз заманауи қоғам дамуы мүмкін емес. Сондықтан факультет оқу процесін жетілдіруге тырысады және оның сапасын қамтамасыздандырады. Жылдан жылға факультет күш жинауда, жаңа оқытушылармен толығуда, студенттердің саны өсуде. Оқытуды жетілдіру, педагогикалық шеберліктің өсуі, ғылыми ізденістің белсенділігі – факультет жұмысының өзіндік сызбасы.

 

Білім беру бағдарламалары

Факультетте оқу көп деңгейлі жүйеде іске асады: бакалавр, магистратура және Phd докторантура.

БАКАЛАВР МАМАНДЫҚТАРЫ:

072600 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы;

 • Тігін бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы;
 • Былғары және үлбір бұйымдарының технологиясы мен құрастырылуы;
 • Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарын көркемдік безендіру және үлгілеу.

073300_Тоқыма материалдарының жобалануы және технологиясы;

 • Тоқыма бұйымдарын жобалау;
 • Өңдеу өндірісінің құралы және технологиясы;
 • Трикотаж өндірісінің технологиясы.

5В042100Дизайн:

 • Дизайн графикасы;
 • Костюм дизайны.

МАГИСТРАТУРА  МАМАНДЫҚТАРЫ:

6М072600 – Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы (сала бойынша)

6М073300 – Тоқыма материалдарының жобалануы және технологиясы

6М073600 -  Тағам емес тауалар мен бұйымдардың  қауіпсіздігі

 

ДОКТОРАНТУРА МАМАНДЫҚТАРЫ  (PHD):

6D072600 - Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының технологиясы және құрастырылуы

6D073300 - Тоқыма материалдарының жобалануы және технологиясы

6D073600 -  Тағам емес тауалар мен бұйымдардың  қауіпсіздігі

 

Білім беру қызметтері

Факультетте мамандарды дайындауды 123 адам іске асырады, оның 35 ғылыми дәрежелі, 1 PhD, 2 дизайн одағының мүшелері және 4 докторлар, 28 ғылым кандидаттары.

Факультеттің профессор-оқытушы құрамы жаңа эффектілі білім беру технологияларын жіті іздестіруде, жоғары мамандарды жалпы міндетті мемлекеттік білім беру стандарттарын, типтік пән бағдарламаларын дайындауда белсенді қатысады. Мамандарды дайындауда оқытушы және бақылаушы компьютерлі бағдарламалар, арнайы техникалық заттар көмегімен жаңа педагогикалық технологиялар қолданылады.

Факультет кафедралары арнайыландырылған зертханалармен, екі тігін цехтарымен, компьютерлермен, жаңа құралдармен және жабдықтармен қамтамасыздандырылған. Жабдықталған аудиториялар студенттерге, аспиранттарға және зерттеушілерге өндіріс үлгілерін құрастыру және алынған нәтижелерді математикалық өңдеуге ғылыми зерттеулерді өткізу мүмкіндік береді.

Тоқыма және тігін салалары адамгершілік қызметтердің қажетті бөлігіне жатады, онсыз заманауи қоғам дамуы мүмкін емес. Сондықтан факультет оқу процесін жетілдіруге тырысады және оның сапасын қамтамасыздандырады.

Жылдан жылға факультет күш жинауда, жаңа оқытушылармен толығуда, студенттердің саны өсуде. Оқытуды жетілдіру, педагогикалық шеберліктің өсуі, ғылыми ізденістің белсенділігі – факультет жұмысының өзіндік сызбасы.

 

Ғылым

Ғылыми – зерттеу жұмысы факультет ППС қызметінің ең маңызды бөлігі ғылым мен техника бағытының  артықшылықтарын іске асыру, жеңіл және тоқыма өнеркәсібі обласындағы ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды дайындау.

Докторлық және кандидаттық диссертация жұмыстардың нәтижесі, сонымен қатар мемлекеттік бюджеттік және инициативті ғылыми тақырыптары бойынша «БТТҚ» кафедрасының профессорлы-оқытушы құрамы Нұржасарова М.А., Рысқұлова Б.Р., Жылысбаева Р.О. ғылым докторларының басқаруымен  50 патент алынды. Монографиялар, оқулықтар, 900 жуық ғылыми журналдарда мақалалар жарияланды. Кафедра оқытушылары халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияларды және ғылыми семиналарда белсенді түрде қатысты: Ұлыбритания, АҚШ, Италия, Болгария, Чехославакия, Мәскеу қ., Уфа қ., Каунасс қ., (Литва Республикасы), Пакистан, Одесса қ., (Украина), Астана қ., Алматы қ. Жеңіл өнеркәсіп бұйымдарының бәсекелестікке қабілеттілік мәселелерін бойынша.

Жеңіл өнеркәсіп мәселелері бойынша ғылыми-зерттеу институты қызмет жасайды, оны техника ғылымының докторы, профессор Усенбек Ж.У. басқарады. АТУ және KITECH арасындағы қарым-қатынас негізінде Қазақ-Корей орталығы ашылды.

Кафедра ғалымдары гранттық қаржыландыру НАТР, МОН РК конкурстарында қатысқан.

Қаржыландырылған ғылыми жобалар (2013-2014гг.):

- Разработка безопасных текстильно-вспомогательных веществ на основе вдорастворимых полимеров для антимикробной отделки текстильных материалов , МОН РК;

- Создание текстильно-вспомогательных веществ на основе водорастворимых полимеров для придания текстильным материалам новых функциональных свойств, НАТР.

Ғылыми қызметтің бағыты:

- ҚР мұнай, құрылыс, металлург, металл өңдеуші және химиялық өнеркәсіптерінің жұмысшыларына арналған арнайы киімді жобалаудың ғылыми негіздері;

- инновациялы технология негізінде заманауи бұйымдардың жаңа түрлерін жобалаудың әдістерін зерттеу;

- бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыздандыратын дәстүрлі ұлттық киім негізінде тағайындалуы әртүрлі киімдерді жобалау әдістерін зерттеу.

Оқу – әдістемелік жұмыстар келесі бағыттарда жүргізіледі:

- УМКД және ЭУМКД дайындау

- жаңа элективті курстарды дайындау

- ГОСО дайындауға қатысу

- зертханалық-тәжірибелік сабақтарға, дипломдық жобаға, кәсіби тәжірибені өткізуге және т.б. оқу-әдістемелік оқу құралдарын жазу.

 

Халықаралық қатынастар

Факультет Халықаралық , ғылыми, үлкен білім және ғылым орталықтардағы басқа мемлекеттердегі әртүрлі халықаралық бағдарламамен шығармашылық байланыстарды дамытуда: Пенсильвания Университеті (АҚШ),  Андонг  и Конкукс университеттері (Оңтүстік Корея),  А.И. Косыгин атындағы Мәскеу Мемлекеттік Университеті, Мәскеу дизайн және технология Мемлекеттік Университеті, Санкт-Петербург дизайн және технология Мемлекеттік университеті, Новосібір технологиялық институты, Ташкент тоқыма және жеңіл өнеркәсібі институты.

ППС және студенттер әрқашан әртүрлі халықаралық және республикалық конкурстарға қатысады: «Алматының жас бизнесі», «Жас таланттар», «Жоғары сән апталығы», «Инженерлі ғылым және инновация», «Еуразия сақинасы», «Жас өркен», сонымен қатар ғылыми-техникалық конференцияларға, көрмелерге, «Зайцев даңқы. Өнер әлемі».  Үздік технология студенттері «Болашақ» Президенттік стипендиясы конкурсына қатысады. Түлек Оңғар Т. (ТТП кафедрасы,  2003)  Германияға докторантурада оқуды жеңіп алды. Халықаралық грант бойынша Чехияда Молдахметова И. (2004ж), Ұлыбританияда Салиева . (2006ж.), Сингапурде Султан М. Және Рысдаулетова А. (2007ж). оқиды.

Қазақстан Республикасының ЖОО білім беру рейтингі бойынша факультет мамандықтары жылда жетекші орындарды алады.

Образовательные программы факультета успешно прошли аккредитацию в Независимом Казахстанском Агентстве по обеспечению   качества в образовании (НКАОКО), что подтверждает обеспечение высоких стандартов в подготовке высококвалифицированных специалистов (2014 г.). Яндекс.Метрика